Den andre verdenskrig

Den andre verdenskrig var tidenes største militære konfrontasjon, med over 60 millioner døde dersom man inkluderer både soldater og sivile ofre. Mye av årsaken til at krigen ble så brutal var den ekstreme hensynsløsheten til forrykte diktatorer som Hitler og Stalin, og den grenseløse rasismen bak Japans overgrep i Kina og nazistenes folkemord på jøder og andre minoriteter i Øst- og Mellom-Europa. Mot slutten av krigen hadde selv de demokratiske maktene som i størst grad respekterte menneskerettighetene kommet så langt at de utslettet hele byer med voldsomme bomberaid og, i siste instans, atombombene som ble benyttet mot Hiroshima og Nagasaki.

Krigen varte fra 1939 til 1945, og mye av forløpet var preget av Hitler og hans partis planer for dominans av Europa og utrydning av jødene. Poenget med aggresjonen var å hevne første verdenskrig, nedkjempe sosialismen og demokratiet, gi de tysktalende Lebensraum og herredømme i Europa, og å gjøre de folkene som nazistisk ideologi definerte som underlegne til slaver eller også ta livet av så mange av dem som mulig.BBNCYM_2217167b

Mange i Norge kjenner først og fremst andre verdenskrig som den tiden da Norge ble okkupert av tyske styrker, og har nok til dels en overdrevet oppfatning av hvor stor rolle operasjoner i Norge spilte for krigen som helhet. Sannheten er at de avgjørende slagene i denne krigen fant sted dypt inne i Russland, langt ute i Stillehavet, i ørkenen i Afrika, i luftrommet over England og på Normandies kyst. Riktig nok befant det seg store tyske styrker i Norge på grunn av kystens strategiske betydning, men krigshandlingene på norsk jord var ikke av stor betydning for krigsutfallet og medførte dessuten tapstall som må betegnes som nærmest trivielle sammenlignet med for eksempel en vanlig dag på østfronten i 1944. Selv jødeutryddelsene i Norge, som riktig nok omfattet en stor del av Norges jødiske befolkning, var ikke av stort omfang fordi det var så få jøder i landet.