Hitler blir kansler

Adolf Hitler var egentlig en østerriker, men under første verdenskrig endte han opp i den tyske hæren etter å ha reist ut av Østerrike på ulovlig vis. Han var faktisk statsløs fra 1925, da han oppga sitt østerrikske statsborgerskap, helt frem til 1932, og det var først da han ble tysk statsborger.2699bd03e87623bdaf2b82551faf9e87

Allerede før den tid hadde Hitler imidlertid gjort seg bemerket med sine talegaver, propaganda, kuppforsøk, og boken “Mein Kampf”. Da den økonomiske krisen var et faktum fra 1929 økte oppslutningen om det nasjonalsosialistiske partiet Hitler sto i spissen for. Han fikk nå i økende grad støtte fra mektige mennesker i det tyske samfunnet, og opplevde i 1932 at nazistene i NSDAP ble største parti i valget til Riksdagen.

Etter valgsuksessen endte det med at Hitler ble utnevnt som rikskansler, det vil si statsminister, i Tyskland tidlig i 1933. Han ble til dels bakket opp av industri og finans i Tyskland, som så på Hitlers antibolsjevisme som det tryggeste vernet mot kommunistene som allerede hadde tatt over Russland. Siden mye av industrien i Tyskland var tung mekanisk og kjemisk industri, hadde den også sterk interesse av den militære opprustningen nazistene higet etter. Innad i militæret var det også mange som støttet Hitlers militaristiske og imperialistiske holdninger og ambisjoner. Noen trodde Hitler kunne kontrolleres av fornuftige rådgivere, og at nazistisk styre ville gi et mer stabilt styre enn det kaoset som til dels hadde dominert Weimar-republikken.

Slik gikk det imidlertid ikke. I løpet av 1933 – 1934 brukte Hitler tiden flittig til å fjerne all levedyktig opposisjon, overta all makt i staten, og til og med kvitte seg med fiender i eget parti gjennom nattlige likvideringer. Dermed ble Tyskland på kort tid et diktatur, og Hitler utpekte seg selv som fører og senere også som det tyske forsvars øverstkommanderende. Tatt i betraktning de målsettingene han og nazipartiet hadde, var dette dårlige nyheter ikke bare for Tyskland men for Europa og resten av verden.