USA dras inn i krigen

Tysklands viktigste allierte under andre verdenskrig var ikke det lite kompetente militæret til Mussolini i Italia, men det japanske keiserriket. Siden 1868 hadde Japan etterlignet vestlig teknologi og organisasjonsprinsipper for å bygge opp en moderne og sterk stat med klart imperialistiske overtoner. De gjorde Korea til koloni i 1910, og i 1931 etablerte de en marionettstat i Manchukuo eller Mandsjuria (i dag den nordøstlige del av Kina). I 1937 slo de så til mot Kina, og i en mer østligorientert historieforståelse kan også dette betraktes som innledningen til andre verdenskrig.

Fra 1940 var Japan en del av de såkalte aksemaktene sammen med Tyskland og Italia, styrket sin posisjon i Kina og slo også til mot strategiske punkter i Sør-Øst Asia. Målet var å skape en større øst-asiatisk sfære under japansk herredømme, og det største hinderet for dette var de skarpe økonomiske sanksjonene USA tok i bruk, deriblant særlig en oljeembargo som truet main_1200med helt å ødelegge ambisjonene som i stor grad hvilte på den japanske marinens styrke.

Amerikanske myndigheter var på sin side ikke negative til en slik tøff konfrontasjon fordi de faktisk lenge hadde hatt tanker om å delta i andre verdenskrig. Problemet for president Roosevelt var at befolkningen i USA hadde blitt svært desillusjonert etter første verdenskrig og på ingen måte var interesserte i å bli dratt inn i nok en europeisk konflikt. Å tvinge frem japanske krigshandlinger var dermed ikke noe udelt onde for amerikanerne, som i hemmelighet allerede hadde lovet britene at USA etter hvert skulle komme med i krigen. Anslaget mot Pearl Harbor 7. desember 1941 var nettopp den provokasjonen Roosevelt trengte for å få med seg et entusiastisk og harmdirrende folk inn i en ny storkonflikt.

Den amerikanske inntreden i krigen var avgjørende, særlig på grunn av det enorme potensialet i den amerikanske industrien og økonomien. Amerikanerne kunne ikke bare stille med soldater, skip og fly, de kunne også forsyne og finansiere viktige allierte som Churchill og Stalin.