Veien mot krigen

Stikk i strid med forutsetningene for fredsavtalen etter første verdenskrig begynte Tyskland etter Hitlers maktovertakelse raskt militær opprustning, intervensjoner i andre land, og en ekspansjonistisk og aggressiv utenrikspolitikk. Allerede i 1936 var det tyske flyvåpen et avgjørende moment i fascistenes seier over republikanerne i borgerkrigen i Spania, og befestet dermed Francos stilling. Året etter fortalte Hitler sin generalstab at den måtte forberede seg på å slå til mot Østerrike og Tsjekkoslovakia jo før jo heller.

Ved det såkalte “Anschluss” ble Østerrike i 1938 del av det tyske riket, og senere samme år kom kravene til Tsjekkoslovakia om at områdene der med tysktalende befolkning også skulle bli del av Tyskland. Siden Tsjekkoslovakia hadde fått garantier for sin sikkerhet av vestmaktene Frankrike og Storbritannia, var dette tilsynelatende et risikabelt krav. Ledelsen i de to vesteuropeiske landene vegret seg imidlertid fra å gå til storkrig over disse områdene, og ga etter for Hitler ved en konferanse i München. Det var etter detteOld Photos of The Anschluss from 75 Years Ago (4) berømte sviket at den britiske statsminister Chamberlain dro hjem og forsikret sin befolkning om at han hadde sørget for “fred i vår tid”.

Slik gikk det selvfølgelig ikke. Tvert i mot tvang Hitler bare måneder senere frem at resten av Tsjekkia skulle bli et tysk protektorat, mens slovakene fikk valget mellom en “uavhengig stat” eller å bli fordelt mellom Polen, Ungarn og tyskdominerte Tsjekkia. Denne slovakiske staten ble selvfølgelig fra første stund en marionett for Tyskland.

Hitler latet nå som han hadde gitt opp all videre ekspansjon, men i hemmelighet forhandlet han med sin erkefiende Stalin og fikk til en avtale om å dele Polen og de baltiske landene mellom Tyskland og Sovjetunionen. Dette var en av tidenes slueste diplomatiske grep og et mildt sagt overraskende trekk, men de vestlige land hadde nå fått en forståelse for Hitlers mål og virkemidler. Da tyske styrker gikk inn i Polen 1. september 1939 ble aggresjonen øyeblikkelig møtt med krigserklæringer fra Frankrike og Storbritannia, og den andre verdenskrig var i gang.